zondag 7 januari 2018

toetsenschema

Aangezien we pas op dinsdag kunnen uitprinten, alvast hier het toetsenschema.  Dinsdag volgt de geprinte versie.Geachte ouders,
De grote toetsen komen stilaan dichterbij.  Vanaf 15 januari beginnen we eraan.  Hieronder zie je de planning van alle toetsen.  Het is in het 2de leerjaar niet de bedoeling dat de leerlingen al veel ‘blokken’, nu en dan iets herhalen en een goede nachtrust is meestal voldoende.  Er kan ook steeds geoefend worden op bingel.
Ma 15/01
Wiskunde: bewerkingen (tafels, optellen en aftrekken tot 100, …: zie neuze-neuzeboekjes thema 1-6 blauw)
Technisch lezen (tekst expressief en vlot voorlezen)
Di 16/01
Wiskunde: metend rekenen (afstanden en gewicht schatten en meten met meter en centimeter, kilogram : zie neuze-neuzeboekjes thema 1-6 groen)
Schrijven
Woe 17/01
Spelling: controledictee 2 (zie overzicht)

Don 18/01
Wiskunde: meetkunde (vlakke figuren, evenwijdige en snijdende zijden, spiegelingen, …: zie neuze-neuzeboekjes thema 1-6 paars)
Luisteren
Begrijpend lezen (vraagjes bij een tekst)
Vrij 19/01
Godsdienst (gekend vanuit de klas)

Ma 22/01
Wiskunde: Getallenkennis (honderdveld, tientallen en eenheden, …: zie neuze-neuzeboekjes thema 1-6 rood)
Taalbeschouwing (gekend vanuit de klas)
Di 23/01
W.O. (zie overzicht)
Woe 24/01
Spreken: spreekbeurt boekbespreking (zie stappenplan spreekbeurt)

Alvast veel succes voor iedereen!!

Juf Joke en meester Joren


Wat moet ik kennen of kunnen voor de Wero-toets?
·      Ik kan mijn naam en voornaam juist schrijven.
·      Ik weet wanneer ik jarig ben.
·      Ik weet hoe de juffen en meester heten en in welke klas ze staan.
·       
·      Ik weet hoe de dieren de winter doorkomen.
·      Ik weet wat een boom nodig heeft om te groeien.
·      Ik weet de verschillende blaadjes, vruchten, vruchtomhulsels van de 4 bomen.

·      Welke machines staan in de bakkerij.
·      De delen van de graanplant.
·      De volgorde van graan tot brood.
·      De 4 ingrediënten van brood (gist, water, meel, zout)

·      De 4 weerselementen kennen met verschillende voorbeelden.
·      De 7 kleuren van de regenboog in de juiste volgorde.
·      De weermeters.
·      Waar komt regen vandaan.spreekbeurt: boekbespreking
Voor de spreekbeurt tijdens de grote toetsen, stellen de leerlingen een boek voor.  Het boek is zelf te kiezen.  We stellen wel voor om een niet te moeilijk of te dik boek te kiezen, maar wel eentje die binnen hun interesses ligt.  Ze lezen het boek en lossen deze vraagjes op.  Op de toets komen de leerlingen dan naar voor om te vertellen wat ze hebben gelezen.  Het boek en dit blad nemen ze dan ook mee naar de klas.  In klas zijn er ook boeken te vinden.
Begin op tijd te lezen en succes!!
1.    Wat is de titel van het boek?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Wie schreef dit boek en wie tekende de illustraties?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.    Wie is/zijn de hoofdpersonages en wat weet je van hen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.    Wat gebeurt er in het boek?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.    Wat vond je van het boek?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Geen opmerkingen:

Een reactie posten